اطلاعات شخصی(Required)
اطلاعات تکمیلی(Required)
وضعیت تاهل(Required)
وضعیت خدمت

سوابق تحصیلی و تجربیات کاری

سوابق تحصیلی و آموزشی:
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
معدل کل
تاریخ شروع
تارخ پایان
نام موسسه آموزشی
 
تجربیات شغلی:
نام سازمان یا شرکت
سمت/شرح شغل
تاریخ شروع
تاریخ پایان
آخرین حقوق دریافتی
علت ترک کار
 

آشنایی به زبان های خارجه و علوم کامپیوتر

زبان های خارجه:
نام زبان
نحوه یادگیری
میزان تسلط
 
علوم کامپیوتر
نام تخصص
نحوه یادگیری
میزان تسلط
 

نحوه همکاری و امور شغلی

نحوه همکاری
آیا دارای سابقه بیمه هستید؟(Required)
حداقل نام دو نفر از کسانی که شما را به خوبی میشناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را در لیست وارد نمایید.(Required)
نام نام خانوادگی
نسبت
شغل
شهر محل اقامت
تلفن تماس
 
اکنون مشغول کار هستید؟(Required)
در صورت لزوم میتوانید تضمین بدهید؟(Required)
امکان رفتن به ماموریت و شهریتان را دارید؟
محل سکونت:
آدرس:(Required)
اینجانب صحت اطلاعات وارد شده را تایید مینمایم(Required)